Αποκατάσταση μετά από Αρθροπλαστική Γόνατος

Αρθροπλαστική Γόνατος είναι η αντικατάσταση της άρθρωσης του Γόνατος, δηλαδή του κνημιαίου πλατώ και των κονδύλων του μηριαίου οστού. Πρόκειται, ουσιαστικά, για το σημείο όπου το μηριαίο οστό θηλυκώνει στην άνω μεριά της κνήμης.

Θεραπευτική αποκατάσταση μετά από Αρθροπλαστική Γόνατος με:

  • Καθορισμό και υλοποίηση εξατομικευμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων
  • Ορθή διαχείριση του χρόνου θεραπείας, με σκοπό την ταχύτερη αποκατάσταση
  • Συνεχή εκπαίδευση του ασθενούς για τις μεθόδους πρόληψης

Η συμβολή της Πρόληψης και Πρόγνωσης της Οστεοπόρωσης στην επιτυχή έκβαση της Αρθροπλαστικής Γόνατος

Η έγκαιρη διάγνωση της μειωμένης οστικής πυκνότητας, η πρόληψη, ο εντοπισμός της προδιάθεσης και η πρόγνωση της οστεοπόρωσης μπορούν να ενισχύσουν τα αποτελέσματα της Αρθροπλαστικής γόνατος προς όφελος των ασθενών. Γι’ αυτό το λόγο, αποτελούν βασικά σημεία για την Osteoanaplasis.

Μέσω της διεξαγωγής μίας Εξειδικευμένης, πλέον σύγχρονης, Εξέτασης Μοριακού έλεγχου OsteoGenomiX, παρέχεται η δυνατότητα συνολικής εκτίμησης του κινδύνου εμφάνισης αλλά και εξέλιξης της Οστεοπόρωσης, μέσα από ορισμένους υποδοχείς της βιταμίνης D.

Η εξέταση αυτή μπορεί να συνδράμει αποτελεσματικά στην πρόληψη της Οστεοπόρωσης, διότι, μέσω της διεξαγωγής της, αναλύεται λεπτομερώς η σύνθεση των οστών και τα οστικά κύτταρα σε επίπεδο ορμονών, βιταμινών και ιχνοστοιχείων.

Με τη βοήθεια, μάλιστα, της γενετικής ανάλυσης, αξιολογούνται οι γενετικοί και μη γενετικοί παράγοντες που θα μπορούσαν δυνητικά να επιφέρουν την εκδήλωση της Οστεοπόρωσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εκτιμάται ακριβέστερα το ενδεχόμενο ανάπτυξης της νόσου και επιτυγχάνεται η πρόγνωση της πορείας της.

Οι μέθοδοι και μηχανισμοί για την ανάπλαση των οστών

Το βασικότερο σημείο για την Osteoanaplasis έγκειται στον εντοπισμό και στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση της γενεσιουργού αιτίας του κάθε προβλήματος, με απώτερο στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινητικών δυσλειτουργιών του ασθενούς, μέσα από μια άρτια φυσιοθεραπευτική προσέγγιση και αποκατάσταση.

Για να γίνει αυτό, λαμβάνεται από τον ασθενή ένα ενδελεχές Ατομικό Ιστορικό και διενεργείται κλινική αξιολόγηση, στην οποία περιλαμβάνεται και η Εξειδικευμένη εξέταση Οστεοπόρωσης (OsteoGenomiX). Βάσει των διαγνωστικών ευρημάτων, διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρωτόκολλο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του εκάστοτε ασθενούς.

Λόγου, αν κάποιος διαγνωσθεί με Οστεοπόρωση, εκπονείται από την Osteoanaplasis και τους Ιατρούς συνεργάτες της ένα εξατομικευμένο και στοχευμένο πλάνο παρακολούθησης και θεραπείας, που αποβλέπει στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε έλλειψης ορμονών, βιταμινών, μετάλλων, ιχνοστοιχείων αλλά και διαταραχών σε κυτταρικό επίπεδο, καθώς και στη διακοπή της συστηματικής λήψης γλυκοκορτικοειδών και κορτικοστεροειδών με αντικατάσταση τους με φυσικές θεραπείες.

Με τη βοήθεια των θεραπευτικών αυτών σχημάτων, ευνοούνται οι μηχανισμοί ανάπλασης των οστών και σταδιακά μπορεί να αντιστραφεί η υπάρχουσα οστεοπενία και οστεοπόρωση σε ήδη πάσχοντες.

Εφόσον εφαρμοστούν τα στάδια που σχετίζονται με τον εντοπισμό της προδιάθεσης της Οστεοπόρωσης και την εξατομικευμένη αντιμετώπιση της γενεσιουργού αιτίας της, σε περίπτωση που το άτομο ήδη νοσεί, ο θεράπων φυσικοθεραπευτής μπορεί να προβεί στην αποκατάσταση του ασθενούς μετά από Αρθροπλαστική γόνατος και να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Οι μέθοδοι της Θεραπευτικής Αποκατάστασης μετά από Αρθροπλαστική Γόνατος

Οι στόχοι που θέτονται από το φυσικοθεραπευτή βασίζονται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός στον καθορισμό και στην υλοποίηση των σωστών θεραπευτικών πρωτοκόλλων και αφετέρου στην ορθή διαχείριση του χρόνου θεραπείας, έτσι ώστε αυτός να μειώνεται δραματικά. Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα αφορούν στα εξατομικευμένα προγράμματα εκπαιδευτικών συνεδριών που θα εφαρμοστούν.

Συγκεκριμένα, ο Ασθενής πριν από μερική – ολική Αρθροπλαστική Γόνατος, με την υποστήριξη της Osteoanaplasis, ακολουθεί ένα επιταχυνόμενο και εξατομικευμένο πρόγραμμα προεγχειρητικών εκπαιδευτικών συνεδριών. Στις συνεδρίες αυτές, αυξάνεται η τροχιά της κίνησης ROM και ο ασθενής επανεκπαιδεύεται ως προς την ικανότητα ιδιοδεκτικότητας και της βάδισης. Αυτό που επιτυγχάνεται αποτελεσματικά είναι η βελτίωση της μυϊκής δύναμης.

Σε αυτή τη φάση, παρέχεται η δυνατότητα αξιολόγησης του χώρου κατοικίας για την εκπαίδευση του ασθενούς, με βάση τις δυνατότητες του χώρου. Επιπλέον, συστήνεται, όταν κριθεί απαραίτητο, η τροποποίηση του χώρου, με σκοπό την ασφαλέστερη μετεγχειρητική αποκατάσταση του ασθενή.

Ο Ασθενής μετά από μερική-ολική Αρθροπλαστική γόνατος, με την υποστήριξη της Osteoanaplasis, σηκώνεται να περπατήσει την ίδια ημέρα της επέμβασης με βακτηρίες (πατερίτσες). Κινητοποιείται πρωί κι απόγευμα (επανεκπαίδευση της βάδισης με βακτηρίες), κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στο νοσοκομείο και επανεκπαιδεύεται στις λειτουργικές δραστηριότητες και μεταφορές.

Εφαρμόζεται, επίσης, εκ νέου ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης και αποκατάστασης κατά το οποίο αυξάνεται η τροχιά της κίνησης ROM και ο ασθενής επανεκπαιδεύεται ως προς την ικανότητα ιδιοδεκτικότητας και της βάδισης. Αυτό που επιτυγχάνεται αποτελεσματικά είναι η βελτίωση της μυϊκής δύναμης. Παράλληλα για τον περιορισμό της φλεγμονής και του οιδήματος εφαρμόζονται τεχνικές Combination taping και για την ουλή τεχνικές της Μεθόδου Iastm με Iastm tools της εταιρείας Fasciq.

Όσον αφορά στην πρόληψη, χρησιμοποιούμε ανατομικά και αντικραδασμικά παπούτσια και συνιστάται η κατασκευή ορθωτικών πελμάτων (πελματογράφημα), αποφεύγουμε επικίνδυνες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την άρση βάρους, προσέχουμε τα συμπιεστικά και στρεπτικά φορτία που ασκούνται στην άρθρωση και προσπαθούμε να αποφεύγουμε τις πτώσεις, διότι μπορούν να προκαλέσουν Κατάγματα.

Τα οφέλη που προκύπτουν μετά τη Θεραπευτική αποκατάσταση Γόνατος

Όλες αυτές οι μέθοδοι συμβάλλουν αποτελεσματικά στη μείωση του θεραπευτικού χρόνου, στη μεγιστοποίηση του οφέλους και στην αύξηση της αυτοπεποίθησης του ασθενούς. Το άτομο επιστρέφει στην καθημερινότητά του μετά από 4 εβδομάδες.

Μάλιστα, ανάλογα με τη φυσική κατάσταση, την ισχύ του τετρακέφαλου, τη συνεργασία και τη συμμόρφωση προς το θεραπευτικό πλάνο, το άτομο έχει τη δυνατότητα, συνήθως σε ένα διάστημα 2-3 μηνών, να συμμετάσχει σε αθλητικές δραστηριότητες μειωμένης φόρτισης (κολύμπι).

Η φυσικοθεραπεία εφαρμόζεται στην Osteoanaplasis από εξειδικευμένο φυσικοθεραπευτή, βάσει πρόσφατων θεραπευτικών πρωτοκόλλων και με πλήρη εξατομίκευση, με σκοπό τη μέγιστη ασφάλεια και την επίτευξη του μέγιστου θεραπευτικού αποτελέσματος στον ελάχιστο χρόνο.
Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του κάθε ασθενή, την εξατομικευμένη φυσικοθεραπευτική προσέγγιση και την αποκατάσταση, οι ασθενείς οδηγούνται στο «ευ ζην» βελτιώνοντας την καθημερινότητα τους.